3.6KV油式开关柜用限流熔断器

3.6KV油式开关柜用限流熔断器

3.6KV油式开关柜用限流熔断器

中国爱顿电气 “Solarson” 牌 3.6KV 限流熔断器 OEFMA 用于油开关设备符合 IEC 282-1、BS2692-1 和 ESI 标准 12-8。

电压范围为 3.6 至 24kV。

配有强大的烟火撞销。

技术数据

  • 额定电流:6.3A,10A,16A,20A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A,200A
  • 额定电压:3.6KV
  • 分断能力:31.5kA。
  • 等级:gL/gG
  • 标准:IEC60282、EN60282、IEC 282-1、BS2692-1
不。产品型号额定电压 (kV)额定电流(A)分断能力(kA)长度 mm
18428 OEFMA 3.6 6.3,10,16,20,25,31.5,40,50,63,80,100,125,160,200 50 254
18429 OEFMA 7.2 80,100,112 50 254
18430 OHGMA 7.2 100,125,140,160 50 359
18431 OEFMA 12 6.3,10,16,20,25,31.5,40,50,63 40 254
18432 OHFMA 12 71,80 40 254
18433 OHGMA 12 6.3,10,16,20,25,31.5,40,50,63,80,100,125 40 359
18434 OFGMD 17.5 63,80,100,125 40 359
18435 OKGMD 17.5 160,200 40 359
18436奥格玛24 6.3,10,16,20,25,31.5,40,50,63 25 359

尺寸(毫米):