HRC NH3 陶瓷保险丝底座 500V 690V 630A

HRC NH3 陶瓷保险丝底座 500V 690V 630A

HRC NH3 陶瓷保险丝底座 500V 690V 630A

中国保险丝制造商爱顿电气生产“Solarson”牌HRC NH3陶瓷保险丝底座500V 690V 630A用于NH3和NT3保险丝。

技术数据:

额定电压:500/690V

额定电流:315A、355A、400A、500A、630A

分断能力:500V-120kA,690V-80kA

功能等级:gG/gL,gtr,aM,gM,aR

标准:IEC60269、DIN43620、VDE 0636

不。产品类别兼容的熔断器尺寸额定电压 (V)额定电流(A)外形尺寸(毫米)
AH Φd
18033氨水1 RT16-1 NT1 NH1 500/690 250 200 175 58 30 84 10.5
18034氨气RT16-2 NT2 NH2 500/690 400 225 200 60 30 100 10.5
18035氨气RT16-3 NT3 NH3 500/690 630 250 210 60 30 105 10.5

方面