HRC NH3 陶瓷保险丝底座 500V 690V 630A

HRC NH3 陶瓷保险丝底座 500V 690V 630A

HRC NH3 陶瓷保险丝底座 500V 690V 630A

中国保险丝制造商爱顿电气生产“Solarson”牌HRC NH3陶瓷保险丝底座500V 690V 630A用于NH3和NT3保险丝。

技术数据:

额定电压:500/690V

额定电流:315A、355A、400A、500A、630A

分断能力:500V-120kA,690V-80kA

功能等级:gG/gL,gtr,aM,gM,aR

标准:IEC60269、DIN43620、VDE 0636

不。

产品类别

兼容的熔断器尺寸

额定电压 (V)

额定电流(A)

外形尺寸(毫米)

A

H

Φd

18033

氨水1

RT16-1 NT1 NH1

500/690

250

200

175

58

30

84

10.5

18034

氨气

RT16-2 NT2 NH2

500/690

400

225

200

60

30

100

10.5

18035

氨气

RT16-3 NT3 NH3

500/690

630

250

210

60

30

105

10.5

方面